ANKARA ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİKLERİ AYLIK EĞİTİM TOPLANTILARI

TOTBİD Pediatrik Ortopedi Şubesi ve GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı katkıları ile 30 Nisan 2011 tarihinde Ankara Etlik'teki GATA Kongre Merkezinde,
" Serebral Palsi'de Kalça Sorunları " başlığı ile Ankara Ortopedi ve Travmatoloji Klinikleri Aylık Eğitim Toplantısı düzenlenmiştir.

Katılımcılar TST Tıbbi Aletler San. Tic. Ltd. Şirketinin, Pediatrik Ortopedi Cerrahisinde; Proksimal Femoral varus, valgus veya rotasyonel osteotomi tespiti ve travma uygulamaları için tasarlanmış, açısal tespit sağlayan özel Kilitli Pediatrik Kalça Plakları ile deformiteli kemik modelleri üzerinde workshop uygulamalarını gerçekleştirmiştir.