Miss A CHS

Günümüzde Femur boynu kırıklarında çok sayıda cerrahi tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Kaynamama, kaynama gecikmesi veya avasküler nekroz komplikasyon oranları yüksek düzeylerdedir. Arzulanan sonuçlara erişebilmeği amaçlayan, kayıcı kompresyona müsaade eden, Femur başı rotasyonunu engelleyen, minimal invaziv, kilitli kalça vidası geliştirilmiştir.