OWO-Fix

 OWO-Fix

 Yüksek Tibial Osteotomi Fixatörü

 

Medialden uygulanan açık kama tibial osteotomisi için geliştirilmiş bir Eksternal Fiksatör sistemidir.

Küçük bir cilt insizyonu ile geniş yumuşak doku diseksiyonu yapmaksızın, kolay ve hızla uygulanabilmesi,

Ameliyat içerisinde fiksatör üzerinden tedrici düzeltme yapılabilmesi,

Osteotomi hattının lateral kortekse ya da tibia platosuna uzanması ile oluşabilecek kontrolsüz kırılmaları engellemesi,

Kırılma gerçekleşse bile sistemin stabilitesi nedeniyle erken yüklenmeye izin vermesi,

Hastanın ameliyat sonrası stabil bir sistem sayesinde tam yük verdirilerek mobilize edilebilmesi,

Gerektiğinde ameliyat sonrası erken dönemde düzeltme miktarının değiştirilebilmesi,

Osteotomi hattında kaynama elde edildikten sonra ikinci bir cerrahi girişime ihtiyaç duymaksızın sistemin çıkartılabilmesi gibi, uygulayıcı cerraha ve hastaya önemli avantajlar sağlar.