InSafeLOCK Humerus Çivisi

Humerus InSafeLOCK Nail (İçten Güvenilir Kilitlemeli İntramedüller Çivi)

Humerus InSafeLOCK Nail, başta distal kilitleme olmak üzere humerus kanal içi çivi uygulama problemlerinin giderilmesi için geliştirilmiş inovatif intramedüller bir çivi sistemidir.

Distal kilitleme; cilt insizyonu dahi gerektirmeyen, çivi içerisiden posterior yönlü internal mekanizma ile çalışan içten güvenli yivli bir pin sistemine sahiptir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.