Ar - Ge

TST,  ortopedik implant üretiminde araştırma ve geliştirmenin önemini çok iyi bilen ve araştırma- geliştirme faaliyetlerinde ancak gerekli yatırımlar yapıldığı takdirde ilerleme sağlanabileceğinin bilincinde olan bir firmadır.

 Sektörün inovatif yüzü olan TST, bu bilinçle araştırma- geliştirme faaliyetlerine verdiği önemi, yaptığı yatırımlarla ortaya koymaktadır. Firma bünyesinde yer alan Ar-Ge departmanı, konusunda uzman kadrosuyla her yıl birçok yeni ürün geliştirmekte, bu çalışmalar veteriner hekimler ve ortopedi alanında uzman tıp doktorları ile etkileşim içinde yürütülmektedir.  Geliştirilen ürünlerin prototip üretimleri ile biyomekanik çalışmalarının yapılması için her türlü teknik, mekanik ve fiziksel alt yapıya sahip olan TST, gerekli durumlarda ülkenin önde gelen üniversiteleriyle çalışmaktadır.

 Bu araştırmalar ve çalışmalar sonucunda ortaya çıkan yenilikçi ürünler, mevcut sorunlara çözüm getirdiğinden,  pazarda büyük ilgi görmektedir. Sektöre öncülük eden TST’nin, piyasaya sunduğu bu yenilikçi ürün prjelerinden birçoğu Tübitak tarafından desteklenmektedir. Ayrıca firmamız ‘’Tübitak destekleri ile Arge başarı hikayeleri ‘’ başlığı altında sektörü temsilen reklam yüzü olmuştur.