İnsan Kaynakları

Firmamızın işinde işi bilen, yetkinlik sahibi, ayakları yere basan ve TST varlığını geliştirecek kişilere ihtiyacı vardır. TST İnsan Kaynakları olarak firmamızın süregelen başarasının, TST çalışanlarıyla birlikte sürekli gelişmeye bağlı olduğunun bilincindeyiz. TST İnsan Kaynakları işe alım, çalışan haklarının yönetimi ve çalışan ilişkileri konularında faaliyet gösterir. İK Politikalarımız ve çalışma perspektifimiz şirketimizin benimsediği mali sorumluluk bilinci, yetkinlik, çeşitlilik, yenilik getirme, yetenek gelişimi, bütünlük sağlama gibi temel değerlerle şekillenir ve bünyemize katılan kişiler bu doğrultuda değerlendirir.

 

Email: insankaynaklari@tstsan.com