Ürünler

Distraktör


Özellikle multitravmalı hastaların kırık redüksiyonu ve kalıc tespiti öncesi, geçici stabilizasyonu amacıyla kullanılmak üzere geliştirilmiş çok fonksiyonlu bir enstrümandır. 
Distraksiyon, rotasyon, valgus-varus, anterior-posterior ve kompresyon gibi fonksiyonel özelliklere sahiptir.
Traksiyon masalarının kısıtlamalarına karşın, etkilenmiş uzvun serbest manipülasyonuna olanak verirken çoğunlukla cerraha daha esnek bir yaklaşım sağlar.Distraktör
Traksiyon masasının aksine, kuvvetlerin direkt ilgili alana uygulanması ile kırığın repozisyonu sağlanır. Diğer yakın vücut bölümleri bundan etkilenmediği için, traksiyon masasının neden olabileceği sinir yaralanma riski ve komplikasyonları azaltılarak, peroneal sinir felci ve pudental ezilme sendromu gibi istenmeyen olumsuzluklar önlenmiş olur.
Yivli bir rod üzerinde, biri kayıcı–taşıyıcı diğeri ise eklemli iki üniteden oluşur. İki adet Schanz  vidası aracılığı ile kemiğe bağlanacak şekilde, ameliyat personeli tarafından kolayca kurulup uygulanabilen basit bir düzeneğe sahiptir.