Ürünler

Kiliti TEP - Kilitli Titanyum Elastik Pin

Elastik çivi tespit yönteminin avantajlarından daha fazla yararlanmak amacıyla geliştirilmiş, stabiliteyi arttırmak ve uygulama kolaylığı düşünülerek ön eğim verilmiş elastik intramedüler çivi sistemidir. Son kısmında yer alan çivi tespit deliğinden, vida ile kilitlenerek aksiyel ve rotasyonel stabilite arttırılmış olur.Özel eğim verilmiş bu çiviler medial ve lateral olmak üzere iki farklı şekilde bulunur. Minimal invaziv cerrahi yaklaşıma uygun olarak antegrade veya retrograde teknik ile epifiz korunarak biri medial diğeri lateral veya her ikiside monolateral olarak uygulama özelliğine sahiptir.
Kiliti TEP - Kilitli Titanyum Elastik Pin
  • Kiliti TEP - Kilitli Titanyum Elastik Pin
  • Kiliti TEP - Kilitli Titanyum Elastik Pin
  • Kiliti TEP - Kilitli Titanyum Elastik Pin
  • Kiliti TEP - Kilitli Titanyum Elastik Pin
Endikasyonlar

Hastanın yaşı, kırık bölgesi ve kırık tipine göre değişmekle birlikte esasen çocuklardaki diyafiz ve metafize ait kırıkların intramedüller çivileme sistemi ile tedavisinde kullanılır. 
Çocuklarda 3 yaşından 15 yaşına kadar TEP intramedüller çivileme sistemi üst ve alt ekstremite uzun kemiklerinde kullanılabilir. 
Ayrıca yetişkinlerde humerus ve önkolun metafiz ve diyafiz kırıklarının tespitinde kullanılır.