Ürünler

FIN - Femur İntramedüller Çivi

Femur İntramedüller Çivisi, çok planlı kilitleme sistemi ile kullanılmakta olan mevcut kilitli intramedüller tespit yöntemlerinin dezavantajlarını gidermeyi hedefler. Sahip olduğu çok fonksiyonlu yapısıyla, baş kırıkları hariç tüm femur problemlerinde etkin tespit olanağı sağlayan yeni bir intramedüller kilitli çivi sistemidir.
Femur İntramedüller Çivisi; Sağ veya sol tüm femur problemleri için antegrad ve retrograd kullanımında tek bir çivi ve kılavuz sistemi ile çözüm getirir.
Enstrümantasyon azaltılmış, skopi kullanım ihtiyacı en aza indirmiştir.
Kolay yerleştirilip çıkarılabilmektedir, ameliyat süresini kısaltmıştır.
Kontrollü kompresyon yapıllabilir.
Proksimal ve distalde çok düzlemli stabilite (Multiplanar Stabilite) ile çivi göçü (migrasyon) ve translasyon engellenmiştir.
Dış (eksternal) tespit ihtiyacını giderir ve erken harekete izin verir.

Özellikler
Femur İntramedüller Çivisinin proksimalinde kilitleme için Ø 6.5 mm kanüllü vida kullanılır.
Proksimal 80 mm'lik kısımları Ø 12, Ø 13 mm çaplarında iki farklı tiptedir;
Ø 12 mm proksimale sahip çivilerde distal kısım; Ø 8 ve Ø 9 mm; Ø13 mm proksimale sahip çivilerde distal kısım; Ø10 mm, Ø 11 mm, Ø 12 mm ve Ø 13 mm.
Antegrad ve retrograd teknikle uygulanabilen sağ ve sol her iki femur için tek çivi tasarımına sahiptir.
Çivi femur anatomisine uygun olarak şaft kısmında sagital planda 150-200 cm’lik radius mevcuttur.
Distalde, Ø 10, 11, 12, 13 mm çiviler için Ø 5 mm, Ø 8 ve 9 mm çapındaki çiviler için ise Ø 4.5 mm, korteks kilitleme vidaları kullanılır.
FIN - Femur İntramedüller Çivi
  • FIN - Femur İntramedüller Çivi
  • FIN - Femur İntramedüller Çivi
  • FIN - Femur İntramedüller Çivi
  • FIN - Femur İntramedüller Çivi
Endikasyonlar
Femur İntramedüller Çivisi;
Femurun baş hariç tespit tüm problemlerinde,
Açık, kapalı, basit, parçalı, segmente tüm kırıklarda,
Femur boyun kırıklarında,
Trokanterik-Subtrokanterik femur kırıklarında,
Diyafiz kırıklarında,
Suprakondiler kırıklarda,
Kondiler, lnterkondiler kırıklarda,
Birden fazla bölgenin birlikte kırıklarında (ipsilateral kırıklar),
Kötü kaynama veya kaynama yokluğu durumlarında,
Kısaltma osteotomilerinde,
Tümör rezeksiyonlarında,
Uzatmalarda diger tespit cihazları ile kombine kullanılabilir.