Ürünler

DeRoNa 360 Pediatrik Femur Çivisi

DeRoNa 360 Pediatrik Proksimal Femur Derotasyon Çivisi, proksimal femoral anteversiyonu kontrollü şekilde düzeltebilmek için iki parçadan oluşur. İki parçadan oluşması düzeltme esnasında kolaylık sağlar.

Endikasyonlar
DeRoNa 360 Pediatrik Proksimal Femur Çivisi çocuk yaş grubunda görülen femur proksimal bölge kırıkları, yanlış kaynama, kaynamama ve deformite düzeltmelerinde kullanılabilir.
DeRoNa 360 Pediatrik Femur Çivisi
  • DeRoNa 360 Pediatrik Femur Çivisi
  • DeRoNa 360 Pediatrik Femur Çivisi
  • DeRoNa 360 Pediatrik Femur Çivisi
Özellikler
Çiviler, proksimal femur antiversiyon açılanmasını sağlayabilmek amacıyla geliştirilen iki ayrı distal ve proksimal parçadan oluşur. 

Tırtıklı birleşme yüzeyleri rotasyonal dönme hareketini kontrol altında tutar, bu tasarım sayesinde her harekette 10 ° rotasyonel düzeltme sağlanmış olur. 

Piriformis fossa yakınlarındaki kan damarlarının yaralanma riskini önlemek adına çiviler lateral trokanterik giriş noktası kullanılarak uygulanma özelliğine sahiptir.

DeRoNa 360, kemik anatomisine sagital ve koronal planda en uygun ve kolay girişi yapacak şekilde tasarlanmıştır.

DeRoNa 360 100 mm, 125 mm ve 150 mm olarak 3 farklı boyda bulunur. Distal parça 3 farklı boy ve 8 mm, 9 mm ve 10 mm çaplarında, proksimal parça da tek boy ve 10 mm, 11 mm, 12 mm çaplarında mevcuttur.

Çivi uygulanması için gerekli yardımcı enstrümanlar uygulayıcıya kolaylık sağlar.