Ürünler

TEP - Titanyum Elastik Pin

Hastanın yaşı, kırık bölgesi ve kırık tipine göre değişmekle birlikte esasen çocuklardaki diyafiz ve metafize ait kırıkların İntramedullar çivileme sistemi ile tedavisinde kullanılır.
TEP - Titanyum Elastik Pin
  • TEP - Titanyum Elastik Pin
  • TEP - Titanyum Elastik Pin
  • TEP - Titanyum Elastik Pin
  • TEP - Titanyum Elastik Pin
  • TEP - Titanyum Elastik Pin
  • TEP - Titanyum Elastik Pin
Çocuklarda görülebilecek transvers, oblik, kısa spiral diyafiz kırıklarında minimal invasiv cerrahi yaklaşımi ile uygun redüksiyon ve tespitin sağlanması amaçlanır.
Çocuklarda 3 yaşından 15 yaşına kadar TEP İntramedullar çivileme sistemi ile tüm uzun kemiklerde kullanılabilir.
Ayrıca yetişkinlerde Humerus ve ön kolun metafiz ve diyafiz kırıklarının tespitinde kullanılabilir.