Ürünler

Retrodez Çivisi

RETRODEZ® çivisi,  tibiotalokalkaneal (TTC) bölgenin rijit tespitinin gerektiği durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş intramedüller RETROgrad tibiotalokalkaneal artroDEZ çivi sistemidir. 

Retrodez Çivisi
  • Retrodez Çivisi
  • Retrodez Çivisi
  • Retrodez Çivisi
  • Retrodez Çivisi
  • Retrodez Çivisi

Endikasyonlar

Dejeneratif ve romatoid artrit

Charcot nöroartropatisi

Rigid ve dejeneratif  ayak bileği ve ayak ardı deformiteleri

Ayak bileği ve ayak ardının ileri evre instabilitesi

Distal tibianın defektli psödoartrozu

Başarısız total ayak bileği artroplastisi veya artrodezinin revizyonu

Seçili hastalarda geriatrik veya diyabetik ayak bileği kırıkları

 

 

 

Özellikler

RETRODEZ® çivisi, retrograd yöntemle intramedüller olarak uygulanır.

Çivinin, ayak ardının fizyolojik valgusuna uygun olarak 56 mm proksimalde 12 derecelik valgus açılanması mevcuttur.

Çivinin, kalkaneus -talus ve tibiada doğru yerleşiminin sağlanabilmesi için giriş hazırlıkları - kanal içi oyması kılavuz tel üzerinden yapılmaktadır. Ancak çivi, yoğun aksiyel yüke maruz kalırken implant kırılmasının önlenmesi amaçlı kanülsüz olarak solid yapıda üretilmiştir.

Çivinin kanülsüz yapısının, tibial korteksle temas alanlarında aşırı rijidite oluşturmaması için, çivinin tibial tarafı longitudinal oluklu yapıda (LC- low contact) tasarlanmıştır. 

Çivinin distalinde, kalkaneustan talusa doğru yüksekliği azalacak şekilde 4 adet kanat şeklinde çıkıntısı mevcuttur. Kanatlar (kalkaneustan talusa doğru) tabanı aşağıda üçgen piramid yapıdadır. Bu kanatlar distalde hem rotasyonel stabilite sağlamakta, hem de çakma sırasında kalkaneusu proksimale doğru komprese etmektedir.

Distal kilitleme: Çivinin distal kısmında bir tanesi posteriordan anteroriora (kalkaneustan-küboide), bir tanesi posteroinferiordan anterosuperiora (kalkaneustan talusa), bir tanesi de lateralden mediale (sustentaculum tali’ye) yönelen toplam 3 adet kilit vidası mevcuttur. Distal üç adet kilit vidasının hepsi çivi içerisinde açılan yivlere kilitlenmektedir. Vidaların çiviye kilitlenmesi ile özellikle osteoporotik kemiklerde vidaların çiviyle blok halinde davranarak vida tutulum gücünün artırılması amaçlanmıştır.

Proksimal kilitleme: 2 adet anterior-posterior, 1 adet lateral-medial kilit vidası bulunmaktadır.

Çivide proksimal tibiada stres reaksiyonunu önleyici proksimal yarık mevcuttur.