Ürünler

Kalkaneus Plakları

Endikasyonları:
Komplike kalkaneus kırıkları, kalkaneus parçalı kırıkları ve osteotomilerinin fiksasyonunda endikasyon bulmaktadır. 

Kalkaneus Plakları
Plak Profili: 
Kalınlık: 1.2 mm