Ürünler

Sekiz Büyüme Plağı

Yeni bir uygulama yeni bir yaklaşım, Büyüme Plağı ile osteotomisiz deformite düzeltim tekniği. Gelişme çağındaki çocuklarda, uzun kemiklerin ekleme yakın uçlarında yer alan ve kemiğin büyümesini, uzamasını sağlayan Büyüme Plaklarına (fizis) uygulanan implantlar ile deformite düzeltimi başarılabilmektedir. Gelişme dönemindeki  büyüme plağının bir tarafının gelişimi;  vida, staple veya özel plaklar ile sınırlandırılması sayesinde o eksteremiteye ait deformite düzeltimi gerçekleştirilebilir. Yeni geliştirilen titanyum alaşımlı Büyüme Plağı ile minimal invasiv yaklaşımı sayesinde  güvenli ve hızlı bir  şekilde fizisin  normal gelişimini önlemeden, arzulanan açısal deformite düzeltimi sağlanır.
Sekiz Büyüme Plağı
  • Sekiz Büyüme Plağı
  • Sekiz Büyüme Plağı
  • Sekiz Büyüme Plağı
  • Sekiz Büyüme Plağı
  • Sekiz Büyüme Plağı
Endikasyonları:
Etiyolojisi ne olursa olsun, büyüme ve erginlik dönemindeki (18 aylıktan-17 yaşına kadar), üst ve alt ekstremitelerin (uzun kemiklerin uç kısmındaki)  açılı deformitelerinin kademeli düzeltiminde uygulanır.  
Ayak bileğindeki;  valgus, dirsekteki;  varus, dizdeki;  valgus ve varus ile oblik plan, fleksiyon deformitesi ve rekurvatum olguları bu kapsamda değerlendirilebilir.