Ürünler

MIS A CHS Kalça Vidası

Günümüzde femur boynu kırıklarında çok sayıda cerrahi tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Kaynamama, kaynama gecikmesi veya avasküler nekroz komplikasyon oranları yüksek düzeylerdedir. Arzulanan sonuçlara erişebilmeyi amaçlayan, kayıcı kompresyona müsaade eden, femur başı rotasyonunu engelleyen, minimal invaziv, kilitli kalça vidası geliştirilmiştir.
MIS A CHS Kalça Vidası
  • MIS A CHS Kalça Vidası
  • MIS A CHS Kalça Vidası
  • MIS A CHS Kalça Vidası
  • MIS A CHS Kalça Vidası
Endikasyonları
A.  Femur Boynu ( Kollum Femoris ) Kırıkları
    1) Subkapital
    2) Transservikal
    3) Baziservikal
B.  Intertrokanterik Stabil Kırıklar
    1)  Tip - I
    2)  Tip - II