Ürünler

Radius İntramedüller Çivi

Yetişkin ön kol kırıklarının cerrahi tedavisindeki amaç aksiyel ve rotasyonel stabilizasyonun sağlanmasıdır. Yetişkin ön kol kırıklarının cerrahi tedavisinde sıklıkla başvurulan yöntem plak-vida osteosentezi olmasına karşın, teorik olarak kilitli intramedüller ön kol çivi kullanımının avantajları bulunmaktadır. Kapalı teknik ile implantasyon, yumuşak doku hasarının en aza indirgenmesi ve ekstramedüller damarsal desteğin korunması bu avantajlar arasında yer almaktadır. Yeni ve farklı tasarım kilitli ön kol çivileri (RIN ve Ulna Çivisi) cerrahi tedavide kullanılmak üzere TST tarafından tasarlanmış ve üretilmiştir.
Radius İntramedüller Çivi
  • Radius İntramedüller Çivi
  • Radius İntramedüller Çivi
  • Radius İntramedüller Çivi
Endikasyonları
Radius proksimal eklem yüzeyinin 2 cm distalinden distal radio-ulnar eklem proksimaline kadar olan bölgenin;
Tüm kırıklarında,
Kötü kaynama veya kaynama yokluğu durumlarında (Malunion ve pseudoartrozlarında),
Galeazzi kırıklı çıkıklarında,
Colles kırıklarında (Radio-ulnar ve radio-carpal eklemi ilgilendirmeyen tek kırık çizgili distal metafiz kırıklarında),
Kısaltma osteotomilerinde,
Tümör rezeksiyonlarında.