Ürünler

DAF (Dinamik Multiaksiyel Fiksatör)

Küre-mafsal yapısında Schanz tutucu klempleri ile bağlantılı, iç içe geçen teleskopik gövde yapısında, tek planlı eksternal tespit aracıdır.
Fiksatör uzun kemiklerin, eklem ve eklem çevresi kırıkların ve pelvis kırıklarının tedavisinde endikedir.
Esasen akut travma vakalarında kullanılır. Gereken durumlarda eklem mobilizasyonuna müsaade eder.
Sistem postoperatif redüksiyon düzeltimine olanak tanır.
Eksenel yüklenme ile kompresyon distraksiyon sağlayan üniteye sahiptir.
Mükemmel bir stabilite ve erken mobilizasyon seçeneği sunar.
Fiksatörün çok yönlülüğü basit açısal ayarlamalara izin verir.
DAF (Dinamik Multiaksiyel Fiksatör)
  • DAF (Dinamik Multiaksiyel Fiksatör)
  • DAF (Dinamik Multiaksiyel Fiksatör)
  • DAF (Dinamik Multiaksiyel Fiksatör)
  • DAF (Dinamik Multiaksiyel Fiksatör)
  • DAF (Dinamik Multiaksiyel Fiksatör)
  • DAF (Dinamik Multiaksiyel Fiksatör)
135 Derece Klemp:  Femur pertrochanterik kırıklarda

T-Klemp Humerus: Proksimal Humerus kırıklarında (çocuk ve gençlerde)

T-Klemp Femur ve Tibia: Distal Femur kırıkları ve valgus deformiteleri ile  Distal  ve proksimal Tibia kırıkları, varus deformite ve osteotomilerinde kullanılır

Double Klemp: Acetabular kırıkların fiksasyonunda olduğu gibi farklı iki external fiksatörü bir birine bağlayarak (femur ve pelvis kemiklerine schanz uygulaması) kullanılmalarını sağlar