Ürünler

Segmental Dinamik Fiksatör

Femur ve Tibiada, osteotomi ve deformite düzeltiminde, gerekli uzatmanın yapılabilmesi için kullanılan eksternal tespit aracıdır.
Segmental Dinamik Fiksatör
  • Segmental Dinamik Fiksatör
  • Segmental Dinamik Fiksatör
Endikasyonları
Çok kısa femur ve tibiada; tek odaklı veya iki odaklı uzatmalarda; Proksimal ve distal osteotomi sonrasında, orta klemp fiksatör rayına kilitlenir. Diğer proksimal ve distal klemplerin her biri kendi istikametinde hareket ettirilerek uzatma gerçekleştirilir
Kısa femur ve tibianın Intramedullar çivi ile birlikte orta shaft osteotomisi yapılarak uzatımlarında da  kullanılabilir
Femur ve tibianın, geniş proksimal veya distal kemik kayıplı hasarlarında ve/veya uzunluk kayıplarında; Proksimal metafizyel osteotomi yapılarak orta segment, ortadaki klemp sayesinde distal yönlü hareket ettirilerek birleşim gerçekleştirilir
Femur ve Tibianın; Geniş, merkezi, kemik kayıplı hasarlarında; Proksimal ve distal metafizyel osteotomi gerçekleştirilir. Eş zamanlı olarak, segmentler birleşene kadar, proksimal ve distal transport gerçekleştirilir
Femur ve Tibianın geniş, periferik, kemik kayıplı hasarlarında; Uzun kemik segmentinde iki farklı osteotomi gerçekleştirilir. Eş zamanlı olarak her iki orta klempin, proksimal yönlü hareketi ile aralık kapanana kadar proksimal transport gerçekleştirilir
Femur ve Tibianın küçük distal hasarlarında (kemik kayıplı ); Proksimal ostetomiyi takiben distal ve proksimal klempler arasında kompresyon yapıldıktan sonra proksimal osteotomi alanında uzatma gerekli seviyede yapılır
Femur ve tibianın ciddi yumuşak doku hasarlı kırıklarında ve kemiğin çıplak kalması veya osteomyelitis ile kaynamama ve yumuşak doku nekrozunda; Yeterli kemik rezeksiyonu ve temizlenmesi ile yumuşak doku kapanması sağlanır. Proksimalde metafizyel osteotomi gerçekleştirilir. Distal stabilizasyon; orta ve distal klemp arasında yapılır. Proksimal ve orta klemp arasındaki distraksiyon ile orijinal kemik uzunluğu yeniden sağlanır
Femur bowing yapısına uygun, kullanım kolaylığı sağlayan, farklı kalınlıkta orta klemp seçeneği mevcuttur
İhtiyaç halinde ekstra klempler (osteotomi sayısından bir fazla sayıda klemp) raylı sisteme monte edilerek kullanılabilir